Digitale behov har brakt med seg nye løsninger ledet an av teknologi og automatisering av mange arbeidsprosesser. Coronanviruset har snudd opp-ned på verden, og gjort at en del tjenester og behov har endret seg. Vi er mer isolert hjemme for å praktiserer sosial avstand. Nye roller som skole, arbeidsplass, restaurant, lekeplass og oppholdssted, gjør hjemmet langt mer travelt. Ytterlige krav for tekniske og effektive løsninger kreves.

Trender

Fasen vi er inne i nå med Corona har lagt et enormt press på sosiale medier. Trendene er direkte bestilling av varer, som sko, gjennom annonser på Facebook. Automatisering av tjenester som direkte meldinger hvor kundeservice er personlig og rettet direkte til kundene. «On-Demand» tjenester ønskes øyeblikkelig kjøp, og helst via en app. Disse tilbudene øker kraftig fordi flere vokser opp med Internett og smarttelefoner. Det er flere forventninger til formidler av tjenester og produkter enn i dag. Og de som vokser opp krever mer personifisert kommunikasjon av teknologien, og de nye kravene møtt.

5G er femte generasjon av mobilt nettverk. Det har teknologi hvor hastighet er nær leveringen for kabel nettverk. Nedlasting og strømming av musikk og filmer vil bli raskere og uten avbrytelser. For næringsdrivende vil det åpnes for hurtigere kommunikasjon og teknologier som er avhengig av et sterkere nettverk og lavere forsinkelser. Dette er et viktig steg for utbygging av ioT, «Tingenes Internett».

Chat-bots

Flere tjenester har tatt i bruk en form for Chat-Bot. Disse er dataprogrammene utviklet for å samarbeide med mennesker ved hjelp av språk, skrift eller tale. De er programmert til å gjenkjenne bestemte ord. Det tilbyr direkte hjelp hvis du står fast i tjenesten, og problem løses fordi disse «botene» har intern ordbok, og svar som leder til den rette løsningen. Flere tjenester og steder øker med å tilby disse «botene», og de overtar flere hjelpefunksjoner.

WiFi 6

Dette er den nye standarden for trådløst nettverk. Stadig flere av våre løsninger blir digitalisert. Dette stiller høyere krav til hastighet og sikkerhet . Med all datatrafikken og belastningen på nettverkene våre så trenger vi trådløse løsninger som tar hånd om dette. Denne nye 802.11ax (WiFi 6) blir kommersielt tilgjengelig i nytt utstyr for trådløse nettverk.

Utvidelser

Mange av de digitale tjenestene som allerede er i bruk vil gå igjennom utvidelser og nye bruksområder. XR (Extended Reality) vil gi kunder mulighet til å prøve før de kjøper. Militæret og helsepersonell kan bruke avansert simulering for spesielle situasjoner. Kunstig Intelligens tilbyr flere avanserte tjenester, og vil sammen med andre løsninger fortsette å revolusjonere oss.

Teknologien vil fortsette å utvikle seg med forventninger til løsninger vi har idag, men også for fremtidige krav. Smarttelefoner, nettbrett, og stasjonære datamaskiner skaper alle høyere forventninger, og krav til disse tilbudene. Vi bruker mer, og vi ønsker mer. Fantasi, drømmer og kunnskap skaper løsninger.