Hvordan utføre enkle og effektive A/B-tester

A/B-testing (også kalt “Split Testing”) er en metode der man sammenligner to versjoner av samme webside/app for å se hvem som presterer best. Det er et eksperiment der man tilfeldig viser to versjoner til målgruppen sin.

Man starter med en hypotese, tester og lærer basert på feedback. På den måten kan man kontinuerlig forbedre resultatene sine.

A/B-testing er innovasjon.

Amazon CEO Jeff Bezos er kjent for å ha sagt:

“Our success at Amazon is a function of how many experiments we do per year, per month, per week, per day.”

Amazon Web Services (AWS), Prime, Echo og Kindle er noen gode eksempler på Amazon sine svært vellykkede eksperimenter. Se grafen av forfatter Nassim Taleb nedenfor, som viser hvordan de største tech-selskapene jobber:

“If you conduct just one A/B test per week, you’ll accumulate the results of 50 tests over the course of a year, which could yield 12-15 significant improvements. Like always, the key to getting good is getting started” – Mark Hayes, The Growth Hacker’s Guide.

A/B-testing kan avdekke svært nyttig feedback.

Måten man gjør det på, er å identifisere ulike variabler på en webside og teste hva som fungerer. Man setter opp to versjoner av samme webside og sender halvparten av trafikken til versjon 1 og resten til versjon 2. Den varianten som presterer best, er vinneren.

Implementer feedbacken raskt – og fortsett til neste test. Repeat.

Det finnes flere verktøy som hjelper deg å A/B-teste på en enkel måte. 

Bl.a. Visual Website Optimizer.

SLIK UTFØRER DU A/B-TESTER:

  1. Velg en variabel du ønsker å teste.
  2. Velg et nøkkeltall.
  3. Lag en “Control” (websiden slik den er nå) og en “Challenger” (websiden inkl. hypotesen).
  4. Start med en mindre gruppe. Hvis du skal teste et nyhetsbrev, så kan du f.eks. sende to varianter til 20% av lista di, og så sende det beste nyhetsbrevet til resterende 80%.
  5. Pass på at resultatene er statistisk signifikant nok.
  6. Bruk vinneren videre og sett opp en ny Challenger!

Noen råd: Den største utfordringen innen testing, er å få inn statistisk nok data. Ikke test for mange variabler på en gang. Det siste du må gjøre, er å ta beslutninger basert på misvisende data, derfor er det viktig at testingen blir utført riktig.

Alex Mehr i Mentorbox tester på følgende måte: A/A-B/B-testing. To for test A og to for test B. Bare et tips!

P.S: Meld deg på mitt nyhetsbrev på carlwilhelm.no og motta flere Growth Hacks 😉

About the Author Carl-Wilhelm Vedvik

follow me on: